Reklam Kurulu, 04 Mayıs 2021 günkü toplantısında aldığı “influencer marketing” hakkındaki 2021/2 sayılı İlke Kararı’yla “sosyal medya etkileyicileri”nin tabi olacakları hükümleri içeren Kılavuz’u  yayımladı ve böylece bu alana özel düzenlemeler getirerek mevzuat boşluğunu doldurdu. Kılavuz’un özeti ve hukuki değerlendirmelerimizi bu makalede bulabilirsiniz.

Tagged under:

Her ne kadar Türk Borçlar Kanunu’nda hasılat kirası ve çatılı işyeri kiralarının farklı hükümlere tabi olduğu belirtilmişse de taraflar arasındaki sözleşmenin hangi türe ait olduğunun belirlenmesi bakımından net kıstaslar getirilmemiş, bu husus içtihat ve doktrine bırakılmıştır. Bu bilgi notunda konuya ilişkin Yargıtay içtihatlarının son durumu hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

1 Ağustos 2019 günü yayınlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’le birlikte müstehcenlik suçunu yakın gelecekte daha çok tartışacağız. Bu tartışmalar başlamadan biz de Amerikan ve İngiliz hukuklarındaki müstehcenlik kavramını ve Türk hukukundaki son durumu yargı kararları analizleri ve doktrin görüşleri eşliğinde sizler için karşılaştırdık.

Tagged under: ,

Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısı akabinde olayın görüntülerine erişim engeli getirilmesi ve Türk İnternet Hukuku hakkında Euronews’e vermiş olduğumuz röportaja aşağıdaki URL adresinden ulaşabilirsiniz: https://tr.euronews.com/2019/03/16/yeni-zelanda-cami-saldirisi-siddet-iceren-goruntuleri-paylasirsaniz-basiniza-ne-gelebilir

Sosyal medyada yayın yapan bireylerin geniş kitleler tarafından takip edilmeye başlanması ve örnek alınması, reklamcıların da bu yayınları yeni bir reklam mecrası olarak kullanmaları olanağını yaratmış durumda. Kendi takipçi kitleleri üzerinde etkiye sahip kişiler aracılığıyla yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerine ise “influencer marketing” adı verilmekte. Bu makalemizde Türk reklam mevzuatı kapsamında influencer marketing yönteminin hukukiliğini değerlendireceğiz.

Tagged under:

Kira hukuku, pek çok hukuk alanının aksine, ülkemizde neredeyse herkesi ilgilendiren, toplumun hayatını doğrudan etkileyen bir hukuk alanı olmasına rağmen, Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) bu alandaki oldukça detaylı düzenlemeleri gerek kiracı gerek kiraya veren tarafında hatalara ve hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu ve içtihatlar eşliğinde İnternet üzerinden gerçekleştirilen marka ihlallerinde mahkemelerin yetkisi konusunu irdeledik.

ÜST