Türk vergi mevzuatına ilişkin müvekkillerimizin her türlü sorularını yanıtlamakta ve vergi mahkemelerinin görev alanına giren tüm davaların açılmasını ve takibini yürütmekteyiz.

Müvekkillerimize özellikle,

  • vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesi amacıyla Vergi Usul Kanunu'nun 122. ve 124. maddeleri uyarınca yapılacak düzeltme ve şikayet başvurularının hazırlanması,
  • vergi cezalarının iptaline ilişkin davalar,
  • vergi teşvik, istisna, muafiyet ve indirimlerinden yararlanmaya ilişkin davalar,
  • ve uzlaşma süreçlerinde,

hizmet veriyoruz. 

ÜST