Tüketici işlemlerine ilişkin müvekkillerimizin her türlü sorularını yanıtlamakta ve bu işlemlere ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi hakem heyetleri ve mahkemeler nezdine temsil etmekteyiz. Tüketici işlemleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlemi kapsar.

ÜST