Müvekkillerimize, tarafı oldukları kiralama, mal ve hizmet alım ve satımı, franchising, hisse devri, kredi alımı ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü hukuki işleme ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve/veya revize edilmesi aşamalarında hizmet vermekte, bu kapsamda Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku danışmanlığı vermekteyiz. Ayrıca sözleşmelerden doğan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi tüm mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.

ÜST