Müvekkillerimize;

  • yeni şirket kuruluşu, şube açılışı, genel kurul toplantıları, tür değişikliği gibi ticaret sicili nezdindeki işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • hisse devri, şirket birleşme ve bölünmeleri ile ilgili sözleşmeler ve evrakın hazırlanması ve tüm sürecin müzakere ve yönetimi,
  • Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuata uyum süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ticaret Kanunu'ndan doğan uyuşmazlıklarda mahkemeler ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları nezdinde temsil,

konularında hizmet vermekteyiz.

ÜST