Başta kritik altyapı kategorisindeki işletmeler olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilerinin kullandığı bilişim ve otomasyon altyapılarının güvenli hizmet verilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği yasa ve yönetmeliklerince konulmuş olan standartlar konusunda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

ÜST