Müvekkillerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülüklere uyum süreçlerini yürütmekteyiz.

Bu kapsamda kişisel veri işleyen yasa kapsamındaki müvekkillerimizin veri envanterlerinin çıkarılması, VERBİS kayıtlarının yapılması, aydınlatma metinleri, rıza beyanları ve benzeri her türlü hukuki metinlerinin hazırlanması ve gerekli idari ve teknik tedbirlerin tespit edilmesi ve uygulanması ile imhası gereken verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamalarında müvekkillerimize destek vermekteyiz.

ÜST