Müvekkillerimize;

  • iş hukuku mevzuatıyla ilgili her türlü sorularını yanıtlamak,
  • iş sözleşmeleri ve bunların feshi ve değişikliğine ilişkin protokolleri, ayrıca işyeri disiplin yönetmeliği, etik kuralları gibi dokümanları hazırlamak,
  • iş mahkemelerinin görev alanına giren tüm davaların açılmasını ve takibini yürütmek,
  • sektör ve işletme şartlarına özel olarak iş hukuku uyum projeleri hazırlamak ve uygulamak,

konularında hizmet vermekteyiz.

ÜST