Müvekkillerimize,

• Türk Hukuku kapsamında kişilik haklarının ihlali ve içerik suçlarına ilişkin olarak İnternet ortamında yer alan içeriklerin yayından çıkarılması taleplerinin ve erişime engelleme kararlarının hukuki değerlendirilmesi ve bu kapsamdaki her türlü başvuru ve davaların takibi;

• Bilgisayar oyunları ve sanal platformlarda İnternet aracılığıyla işlenen suçlar başta olmak üzere tüm bilişim suçlarına ilişkin soruşturma ve dava süreçlerinin başlatılması ve takibi;

• Alan adı uyuşmazlıklarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi ve bu kapsamdaki her türlü başvuru ve davaların takibi;

• İnternet üzerinden faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü sözleşme ve diğer hukuki metinlerin hazırlanması;

alanlarında hizmet vermekteyiz.

ÜST