Müvekkillerimizi başta idari para cezalarının iptali ve zararların giderilmesine ilişkin tam yargı davaları olmak üzere, idari her türlü işlem ve eylemden doğan uyuşmazlıklarda idare mahkemeleri nezdinde temsil etmekteyiz.

ÜST