Her ne kadar Türk Borçlar Kanunu’nda hasılat kirası ve çatılı işyeri kiralarının farklı hükümlere tabi olduğu belirtilmişse de taraflar arasındaki sözleşmenin hangi türe ait olduğunun belirlenmesi bakımından net kıstaslar getirilmemiş, bu husus içtihat ve doktrine bırakılmıştır. Bu bilgi notunda konuya ilişkin Yargıtay içtihatlarının son durumu hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

TOP