• Telif hakları, marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patentlere ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi ve bunlara ilişkin tüm hukuk ve ceza davalarının açılması ve takibi;

• Fikri ve sınai mülkiyet haklarının lisanslanması ve devri başta olmak üzere bu haklara ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi ve/veya revize edilmesi;

alanlarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

ÜST