Müvekkillerimizi fikir ve sanat eserlerine ilişkin suçlar, sınai mülkiyete ilişkin suçlar ile Türk Ceza Kanunu kapsamında tanımlı "malvarlığına karşı suçlar", "hürriyete karşı suçlar", "şerefe karşı suçlar", "özel hayata ve hayatın gizliliğine ilişkin suçlar", "kamu güvenine karşı suçlar", "kamu barışına karşı suçlar", "genel ahlaka karşı suçlar" ve "bilişim alanında suçlara" ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda temsil etmekte ve müvekkillerimize ceza hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

ÜST