"Hiçbir sorun her koşulda çözümsüz değildir."

Isaac Asimov

Duyuru ve Makaleler

Influencer Marketing Hakkında İlke Kararı

Reklam Kurulu, 04 Mayıs 2021 günkü toplantısında aldığı “influencer marketing” hakkındaki 2021/2 sayılı İlke Kararı’yla “sosyal medya etkileyicileri”nin tabi olacakları hükümleri içeren Kılavuz’u  yayımladı ve böylece bu alana özel düzenlemeler getirerek mevzuat boşluğunu doldurdu. Kılavuz’un özeti ve hukuki değerlendirmelerimizi bu makalede bulabilirsiniz.17 Haziran 2021

Hasılat Kirası ile Çatılı İşyeri Kirasının Ayrımı

Her ne kadar Türk Borçlar Kanunu’nda hasılat kirası ve çatılı işyeri kiralarının farklı hükümlere tabi olduğu belirtilmişse de taraflar arasındaki sözleşmenin hangi türe ait olduğunun belirlenmesi bakımından net kıstaslar getirilmemiş, bu husus içtihat ve doktrine bırakılmıştır. Bu bilgi notunda konuya ilişkin Yargıtay içtihatlarının son durumu hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.21 Ekim 2019

Karşılaştırmalı Hukukta Müstehcenlik Suçu

1 Ağustos 2019 günü yayınlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’le birlikte müstehcenlik suçunu yakın gelecekte daha çok tartışacağız. Bu tartışmalar başlamadan biz de Amerikan ve İngiliz hukuklarındaki müstehcenlik kavramını ve Türk hukukundaki son durumu yargı kararları analizleri ve doktrin görüşleri eşliğinde sizler için karşılaştırdık.05 Ağustos 2019
ÜST