Müvekkillerimize, tarafı oldukları kiralama, mal ve hizmet satışı, franchising ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü hukuki işleme ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve/veya revize edilmesi aşamalarında hizmet vermekte ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin her türlü hukuki uyuşmazlıkta müvekkillerimizi tüm mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.

TOP