Müvekkillerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yasal gereksinimlere uyum süreçlerini yürütmekteyiz.

Bu kapsamda kişisel veri işleyen müvekkillerimizin veri envanterlerinin çıkarılması, aydınlatma metinleri ve benzeri her türlü hukuki metnin hazırlanması ve gerekli idari ve teknik tedbirlerin tespit edilmesi ve uygulanması aşamalarında müvekkillerimize destek vermekteyiz.

ÜST