"Hiçbir sorun her koşulda çözümsüz değildir."

Isaac Asimov

Duyuru ve Makaleler

Türk Reklam Hukuku ve Influencer Marketing

Sosyal medyada yayın yapan bireylerin geniş kitleler tarafından takip edilmeye başlanması ve örnek alınması, reklamcıların da bu yayınları yeni bir reklam mecrası olarak kullanmaları olanağını yaratmış durumda. Kendi takipçi kitleleri üzerinde etkiye sahip kişiler aracılığıyla yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerine ise “influencer marketing” adı verilmekte. Bu makalemizde Türk reklam mevzuatı kapsamında influencer marketing yönteminin hukukiliğini değerlendireceğiz. 21 Aralık 2018

İşyeri Kirası Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve Feshi

Kira hukuku, pek çok hukuk alanının aksine, ülkemizde neredeyse herkesi ilgilendiren, toplumun hayatını doğrudan etkileyen bir hukuk alanı olmasına rağmen, Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) bu alandaki oldukça detaylı düzenlemeleri gerek kiracı gerek kiraya veren tarafında hatalara ve hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.30 Kasım 2018

İnternet Üzerinden Marka İhlalleri ve Erişime Engelleme

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu ve içtihatlar eşliğinde İnternet üzerinden gerçekleştirilen marka ihlallerinde mahkemelerin yetkisi konusunu irdeledik. 29 Kasım 2018
ÜST